Cosmologger Sözleşmesi

Bu Hizmet Sözleşmesi ……………./İstanbul adresinde mukim Ceenergic Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Cosmologger”) ile Cosmologger platformuna Yaratıcı olarak başvuru yapan, Sosyal Medya Mecralarında veya web sitelerinde yazı, görsel ya da video paylaşımı gerçekleştiren (“Blogger”) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Cosmologger ve Blogger ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.
Site aracılığıyla sunulan ve Sözleşmede belirtilen Hizmet, Cosmologger tarafından sağlanmakta olup Cosmologger bu Sözleşmeyi, Sitede yer alan her tür bilgi ve içeriği, Blogger ’a herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler periyodik olarak Sitede yayımlanacak ve Hizmetten faydalanan ve Siteye erişim sağlayan Blogger, Sözleşme koşullarını ve Cosmologger tarafından bu Sözleşmede yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Bu Sözleşme Site üzerinden yayınlanır ve Siteyi kullanan Blogger’ın erişimine her zaman açık tutulur.

1.Tanımlar
Site: Cosmologger’a ait, www.cosmologger.com ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan ve Cosmologger’ın Hizmeti sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri ve IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, Cosmologger’ın Blogger’a Hizmeti sunduğu bir internet sitesi ve dijital platform topluluğudur. Site ayrıca gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Sözleşme: İşbu Kullanım Koşulları ve Sözleşmeyi ifade eder. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İş Akışı bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Cosmologger: Adresi ……………/İstanbul olan Site sahibi ………….. şirketini ifade eder.

Blogger: Siteye erişimi ve kaydı Cosmologger tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecralarında popüler olarak nitelendirilebilecek ve Site dahilinde sunulan Hizmetten bu Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek kişidir.

Hesap: Blogger’ın başvuru, kayıt ve profil bilgilerinin ve bu Sözleşme kapsamında belirtilen diğer bilgilerinin yer aldığı Sitede kendisine ayrılan ya da ayrılacak olan özel alandır.

Hizmet: Sitede yazılımını Cosmologger’ın geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların Cosmologger tarafından alınmış olduğu kendisine ait ürün ve/veya hizmetleri Blogger ve Cosmologger tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecralarında tanıtmak isteyen Cosmologger ile Blogger arasındaki iletişimi ve etkileşimi Site ya da Sosyal Medya üzerinden sağlama hizmeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen Cosmologger’ın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak ileride Blogger’a sağlanacak olan her türlü hizmettir.

İş Akışı: Blogger’ın Hizmetten ve Siteden nasıl yararlanacağını ve Siteden ve Hizmetten yararlanırken hangi adım ve kuralları takip etmesi gerektiğini gösteren ve anlatan https://www.cosmologger.com/blogger-is-birligi-sozlesmesi linkinden ulaşılabilen Sözleşme Blogger’ın uymakla yükümlü bulunduğu kurallar bütünüdür.
Fikri Haklar: Cosmologger’ın her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, Cosmologger’ın her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde ve tam ruhsat anlamında kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Fikri Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de bahsi geçen “işleme”, m.22’de “çoğaltma”, m.23’de “yayma”, m.24’de “temsil”, m.25’de “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Örnek: Cosmologger tarafından, Cosmologger’ın ürün ve/veya hizmetlerini tanıtılması için Site ya da Blogger aracılığıyla paylaşılan ve Blogger tarafından Içeriğin oluşturulması sırasında dikkate alınması zorunlu olan örnektir.

Reklam Veren: Kendisine ait konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun her türlü ürün ve/veya hizmeti tanıtmak amacıyla Blogger’ın Sosyal Medya Mecralarındaki ününden ve popüleritesinden faydalanmak isteyen ve bunu gerçekleştirmek amacıyla Site, Instagram, Cep Telefonu, Sms, Sosyal Medya ya da WhatsApp üzerinden üzerinden direkt Cosmologger ile iletişime geçen gerçek veya tüzel kişidir.Reklam veren ile blogger arasında herhangi bir iletişim olmayacak, Cosmologger üzerinden bağlantı gerçekleştirilecektir.

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

Sosyal Medya Mecraları: Facebook, Twitter ve Instagram dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet aracılığıyla erişim sağlanabilen bütün sanal ortam ve sosyal medya platformlarıdır.

Web Sitesi: Blogger’ a ait olan blog sayfası, web sayfası ya da sahibi farklı olan internet ortamındaki yazı, görüntü, video ve benzeri dosya paylaşımı yapılabilen platformların tümüdür.

Hediye Ürün: Blogger’ın Cosmologger tarafından İş Akışı ve bu Sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak paylaşmış olduğu İçerik karşılığında, miktarı Blogger ve Cosmologger arasında Site, Instagram, Cep Telefonu, Sms, Sosyal Medya ya da WhatsApp üzerinden iletişim kurmak suretiyle belirlenen ve Cosmologger tarafından doğrudan Blogger’a kargo, kurye ya da farklı bir taşıma hizmeti ile gönderilecek olan ürün hediyesidir.

İçerik: Blogger tarafından Cosmologger’a ait herhangi bir ürün ve/veya hizmetin tanıtımının yapılması amacıyla, Site, Instagram, Cep Telefonu, Sms, Sosyal Medya ya da WhatsApp üzerinden Cosmologger’a iletilmesi ve/veya Cosmologger’ın onayıyla beraber Blogger tarafından Blogger ve Cosmologger tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecralarında paylaşılan ve yayımlanan, tüm Fikri Hakları Cosmologger’a ait olan ve bu Sözleşmede belirtilen şekilde, Cosmologger’a en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırmaya dair Fikri Hakları ile kullanma ve kullandırmaya dair Fikri Hakları verilmiş olan video, fotoğraf, resim, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve/veya işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve Cosmologger’ın İçerik üzerindeki tüm Fikri Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

2. Konu
Bu Hizmet Sözleşmesi’nin konusu, Site kullanım şartları ve Sitede sunulan Hizmetten yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Blogger, bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmete ilişkin Cosmologger tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek kayıt yaptırmaktadır. Blogger bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3. Genel Hükümler
3.1. Site, bu Sözleşmede belirtilen hak ve koşullara bağlı olarak, Cosmologger’ın konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun olan her türlü ürün ve hizmetin Blogger’ın Sosyal Medya Mecraları üzerinden tanıtımını yapması için taraflar arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.2. Tanıtımı yapılan ürünlerin satışının gerçekleşmesi halinde Bloggerın şahıs firması olması halinde KDV dahil ürün bedelinin %5’i oranında, şahıs firması olmayanlara ise %5 – Stopaj oranında komisyon almaya hak kazanırlar, belirtilen bu komisyon bedeli satışın yapılmasını ve ürünün alıcıya teslimi yapılan içinde bulunulan ayı takip eden ayın 15’inde Cosmologger tarafından Blogger’ın bildirdiği banka hesabına yatırılacaktır.

3.3. Siteye erişim sağlanması ve Site’nin kullanılması ile ilgili masraflar tamamen Blogger’a ait olup, Cosmologger’ın Siteye erişimin sağlanması ve kullanılması ile ilgili bu Sözleşmede belirtilen haller hariç olmak üzere Blogger’dan herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır. Blogger Siteye erişimin sağlanması ve Hizmetten yararlanmak için kullandığı cihazların ve Sanal Ortam’ın Site’nin gerektirdiği teknik özelliklere tam anlamıyla uyumlu olduğunu aksi durumda Hizmetten tam anlamıyla istifade edemeyeceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Blogger, Hizmeti, Sözleşme kabul tarihi itibariyle kullanmaya başlayabilir ve kaydının iptali ve/veya bu Sözleşme’nin uygun şekilde sonlanması ve/veya Cosmologger ya da Blogger tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- bu Sözleşmede belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde hizmeti kullanmaya devam eder.

3.5. Cosmologger, Sitede sunulan Hizmete yenilerini ekleme, mevcut Hizmetin kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Cosmologger, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3.6. Cosmologger, Hizmeti “olduğu gibi” ve “kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Cosmologger, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Cosmologger herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Cosmologger’ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği Hizmeti sürekli ve/veya geçici olarak durdurmak, Hizmetin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Blogger bu tasarrufu peşinen kabul eder.

4. KAYIT ŞARTLARI VE KRİTERLERİ
4.1. Siteye ancak 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş gerçek kişiler kayıt yaptırabilir ve Site aracılığıyla sağlanan Hizmetten yararlanabilir. Blogger’ın Siteye kayıt olması sırasında Cosmologger’ın Blogger’ın yaşını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Blogger’ın 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, Cosmologger bu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih etme ve söz konusu Blogger’ın Sitede yer alan kaydını silme hakkına sahiptir.

4.2. Siteye kayıt olmak ve Hizmetten yararlanmak isteyen kişi, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat kapsamında hukuken fiil ehliyetine sahip olduğunu ve bu Sözleşme ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Site ve Hizmet sadece Cosmologger’ın belirlemiş olduğu asgari kriterleri karşılayan ve kaydı Cosmologger tarafından onaylanan Blogger’a açıktır. Cosmologger tarafından dikkate alınan kriterler şunlardır;

4.3.1 Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecralarındaki profillerinin herkes tarafından görülebilir olması,

4.3.2 Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecralarında paylaşmış olduğu içeriklerin konusunun suç teşkil etmemesi ve hukuka, kanunlara ve genel ahlak kurallarına aykırı olmaması,

4.3.3 Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Cosmologger tarafından Siteye erişiminin daha önceden yasaklanmamış olması.

Yukarıda belirtilen kriterler sınırlayıcı nitelikte olmamakla beraber, bunlara ek olarak Cosmologger tarafından diğer pek çok kriter nazara alınabilmekte ve sadece burada belirtilen kriterlerin karşılanması Siteye kayıt olma hakkını garanti altına almamaktadır.

Blogger bu maddede belirtilen kriterleri ve Cosmologger’ın kendisine sair zamanlarda ileteceği kriterleri Siteye kayıtlı olduğu ve Hizmetten yararlandığı sürece karşılamayı, aksi durumda Cosmologger’ın bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Blogger Siteye ücretsiz olarak kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Cosmologger Siteye kayıt yaptırmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını elinde bulundurmaktadır. Siteye kayıt olmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunun reddedilmesi halinde bu kişinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.5. Blogger’ın Siteye kayıt esnasında Site aracılığıyla doğrudan ve Sosyal Medya Mecraları aracılığıyla dolaylı olarak sunmuş olduğu kendisine ait iletişim ve diğer kişisel bilgilerin gerçeğe uygun, güncel, gerçek ve doğru olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger’ın Siteye kayıt olma esnasında vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının, eksik olduğunun, yalan beyan içerdiğinin ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde Cosmologger’ın kendi takdir hakkına bağlı olarak bu Sözleşmeyi tek taraflı bir bildirimle ve derhal yürürlüğe girecek şekilde tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün Blogger tarafından ihlal edilmesi halinde doğabilecek bütün zararlardan Blogger münhasıran sorumludur. Cosmologger böyle bir yükümlülüğü olmamakla birlikte Blogger’ın kayıt olmasından önce ve/veya Blogger’ın Hizmetten ve Sitede istifade ettiği herhangi bir zamanda Blogger tarafından verilen bilgilerin resmi bilgi ve belgelerle doğrulanmasını isteme hakkına sahiptir.

4.6. Cosmologger, bu Sözleşme şart ve hükümlerine aykırılık halinde, Blogger’ın Siteyi ve/veya Hizmeti hukuka ve ahlak kurallarına aykırı olan amaçlar çerçevesinde kullanması halinde, her zaman, başka herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Blogger’ın Sitede yer alan kaydını sona erdirebilir veya geçici olarak durdurabilir. Blogger, Sözleşme’nin bu maddede yer alan herhangi bir nedenle fesih edilmesinden ötürü Cosmologger’ın kâr kaybı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere uğramış olduğu bütün zararları Blogger’dan tazmin ve talep etme hakkına sahip olduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Blogger Siteye kayıt olmak ve Site aracılığıyla sunulan Hizmetten faydalanabilmek için Sosyal Medya Mecralarını yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu ve Sosyal Medya Mecraları tarafından öngörülmüş olan kurallara uyduğunu ve Sosyal Medya Mecralarında öngörülen yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

5. Kaydın İptali
Blogger, dilediği zamanda kaydını www………… adresine e-posta göndererek iptal etme ve Hizmetten istifade etmeyi durdurma hakkına sahiptir.

6. Site’nin Kullanımı ve Hizmetten Yararlanırken Uyulması Gereken Kurallar
6.1. Blogger başka bir Blogger’ın Hesabını kullanamaz ve/veya başka bir Blogger’ın Siteye erişim hakkından hiçbir surette yararlanamaz.

6.2. Blogger Siteye erişim sağlayabilmek için Sosyal Medya Mecralarında yer alan üyeliğini kullanmak zorundadır. Cosmologger tarafından sağlanan Hizmet gereği ve Hizmetin fonksiyonelliğinin sağlanması amacıyla Site Sosyal Medya Mecraları ile aktif bir etkileşim içinde olmakla beraber Site içerisinde Sosyal Medya Mecralarının linkleri ve çeşitli bağlantıları bulunmaktadır. Blogger tarafından Site aracılığıyla kullanılan Sosyal Medya Mecraları söz konusu Sosyal Medya Mecralarının kullanım koşullarına ve şartlarına bağlıdır. Blogger, Hizmetten istifade etmek suretiyle Sosyal Medya Mecralarında öngörülmüş olan kullanım koşulları ve şartları ile bağlı olduğunu ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Blogger Sosyal Medya Mecralarında paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere Cosmologger tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her daim Sosyal Medya Mecralarının kendi kullanım koşullarına ve şartlarına bağlı olarak Cosmologger tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger, Site aracılığıyla erişilen ve bağlantı kurulan Sosyal Medya Mecralarının kullanım koşulları da dahil olmak üzere bütün kurallarını kendisinin incelemekle yükümlü olduğunu Cosmologger’ın böyle bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Blogger, Site dahilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve yürürlükte bulunan kanunlara ve her türlü mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Blogger, Hizmetin Cosmologger bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul eder. İşbu Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadığı takdirde, Blogger; (i) Hizmeti kopyalamayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya faydalandırmayacaktır; (ii) Hizmet üzerinde kısmen dahi olsa herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayacak, taklit etmeyecek, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacaktır; (iii) tamamen veya kısmen değiştirme veya oluşturma suretiyle Hizmetin türevini yaratmayacaktır; (iv) Hizmeti başka yazılım ve/veya malzeme ve donanım ile birleştirmeyecek ve/veya modifiye etmeyecektir; (v) Hizmet ile alakalı herhangi performans bilgisini, sağlanan bilgileri ve/veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacaktır; (vi) Hizmet ile ilgili veya Blogger’ın bu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, kanunen veya başka bir surette, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacaktır; (vii) Hizmetten istifade ettiği sürece ve bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet ile rekabet edecek, yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmetin işlevselliğine paralel ürün ve/veya hizmet oluşturmayacak, (viii) Hizmetten istifade ettiği sürece ve bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmetin herhangi bir fikrini, işlevselliğini ve/veya özelliklerini hiçbir surette taklit etmeyecek, çoğaltmayacak ve/veya kopyalamayacak, (ix) Hizmeti kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; (x) Hizmeti zararlı kodlar göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; (xi) Hizmetin veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya (xii) Hizmete veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir. (xiii) Hizmet üzerinden İçerik gönderdiği, iletişim kurduğu Cosmologger ile Hizmetten istifade ettiği sürece Hizmet haricinde herhangi bir ticari ilişkiye girmeyecektir. (xiv) Hizmette kendisine sunulan hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak; taklidini, benzerini üretmeyecektir.

6.6. Cosmologger ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin (Hizmeti sağlamak için kullanılan yazılım da dâhil) ve Site’nin tüm hak ve unvanının yegâne malikidir. İşbu Sözleşme’nin ve Blogger’ın kaydının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Müşteri’nin Hizmet ile bağlantılı tüm hakları ve Hizmet ile Siteye erişimi derhal sona erecektir.

6.7. Cosmologger’ın, Hizmetin bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve isimleri, Cosmologger veya herhangi bir bağlı kuruluşunun ve iştirakinin önceden yazılı rızası olmadan, Blogger tarafından tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez ve/veya kullanılamaz.

6.8. Blogger, diğer Bloggerların özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Cosmologger ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve Cosmologger’ın zararını tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Cosmologger Blogger’a karşı kâr kaybı, dolaylı, özel, arızi, cezai, veya bağlı zararlardan (iş kaybı, kâr mahrumiyeti, işin durması, veri kaybı, kayıp tasarruf veya benzer maddi kayıplardan doğan zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dâhil) veya burada düzenlenmemiş başkaca bir sorumluluktan doğan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

7. İçerik ve İçeriğin Paylaşılması
7.1. Bloggerların tanıtımını yaptıkları ürün veya ürünlere ilişkin otokontrolleri kendilerinde olup Cosmologger tarafından denetime de tabii değillerdir. Ancak İçerik ile ilgili ürünü Cosmologger’a gönderen firmanın tanıtım açısından herhangi bir limitasyonu olması halinde bloggers bu şartlara aynen uymalı özellikle vurgulanması istenen noktalar açık ve net olarak belirtilmiş ise bunlara uygun tanıtım yapılmalıdır.

7.2. Cosmologger, Blogger’ın paylaştığı içeriğin şart koşulan kriterlere uygun olmadığına kanaat getirmesi durumunda söz konusu İçeriğin kaldırılmasını ve/veya değiştirilmesini ve tekrardan yayınlanmasını ve paylaşılmasını talep etme hakkına sahiptir. Blogger, Cosmologger’ın böyle bir talebini derhal ve gecikmesizin yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Site ve Hizmet ile ilgili Genel Şartlar
8.1. Cosmologger, Site üzerinden Cosmologger’a iletilen Içeriğin kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir garantide (süre, miktar, kalite ve benzeri) bulunmamaktadır.

8.2. Blogger, Sitede okuduğu, izlediği, gördüğü, elde ettiği, materyal ve verileri bu Sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, pazarlamayacağını, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis etmeyeceğini, Sözleşme kapsamı dışında herhangi bir yerde yayımlamayacağını, paylaşmayacağını ve her zaman gizli tutacağını, stok, arşiv yapılarak kullandırmayacağını; özetle Sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını ve kullandırmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Blogger Site ve Hizmetten istifade ettiği sürece ve bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz olacak şekilde, Cosmologger’ın sunduğu ürün ve/veya hizmet aleyhine hiçbir surette Sosyal Medya Mecralarında paylaşımda bulunmamayı, Cosmologger’ın itibarını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunmamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Blogger ile Reklam Veren Arasındaki İlişki
Blogger reklam veren ile Site üzerinden ve herhangi bir surette iletişime geçemez. Aralarındaki hertürlü ilişki Cosmologger aracılığı ile gerçekleştirilir. Aksi takdirde bu Sözleşme’nin Cosmologger tarafından herhangi bir tazminat ödemeksizin, tek taraflı ve derhal fesih edileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Ödemeye İlişkin Şartlar
10.1. Tanıtımı yapılan ürünlerin satışının gerçekleşmesi halinde Bloggerın şahıs firması olması halinde KDV dahil ürün bedelinin %5’i oranında, şahıs firması olmayanlara ise %5 – Stopaj oranında komisyon almaya hak kazanırlar, belirtilen bu komisyon bedeli satışın yapılmasını ve ürünün alıcıya teslimi yapılan içinde bulunulan ayı takip eden ayın 15 inde Cosmologger tarafından Blogger’ın bildirdiği banka hesabına yatırılacaktır.

10.2. Blogger ödenen komisyon dışında Cosmologger’dan herhangi bir alacağının olmadığını, herhangi bir alacak iddiasında bulunmayacağını, Blogger ve Cosmologger tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecralarında paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik karşılığında sadece ürün bedelinin %5 i oaranında komisyona hak kazanacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Blogger’ın Site üzerinden Cosmologger’a ilettiği banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C. kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger’ın banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C kimlik numarasının kendisine ait olmaması, eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması halinde doğabilecek bütün zararlardan Blogger münhasıran sorumlu olup Cosmologger’a bu hususta herhangi bir kusur atfedilemez. Blogger Ücretin Blogger’ın kusuru ve/veya ihmali dolayısıyla, Blogger’a kısmen ve/veya tamamen iletilememesi durumunda, Cosmologger’ın herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Blogger’ın banka hesap bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yeni banka hesap bilgilerini derhal ve gecikmeksizin bu Sözleşmede yer alan iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Cosmologger’a ileteceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger’ın bu maddede yer alan yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, Cosmologger tarafından Blogger’ın daha önce iletmiş olduğu banka hesabına yapılan ödeme geçerli sayılır ve Blogger’ın uhdesine geçtiği kabul edilir.

10.5. Ödemeler ile ilgili ortaya çıkabilecek havale, eft masrafı gibi makul masraflar Cosmologger tarafından karşılanmaktadır. İşbu maddede belirtilen masrafın ….TL yi aşması durumunda, Cosmologger ödeme ile ilgili bu masrafları Blogger’dan talep etme hakkına sahiptir.

10.6. Cosmologger, Blogger’a yapılan ödeme karşılığında gider pusulası düzenleyecek ve ilgili gider pusulasına ilişkin yasal prosedürler Cosmologger tarafından yerine getirilecektir. Blogger, gider pusulasının düzenlenmesinden ve ilgili gider pusulasının Blogger’a gönderilmesinden sonra imzalayıp, Cosmologger’a gecikmeksizin iletmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger’ın fatura veya serbest meslek makbuzu düzenleyebilecek gerçek kişi, tacir veya serbest meslek erbabı olması durumunda bu Sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından herhangi birisi aracılığıyla Cosmologger ile derhal iletişime geçmesi ve Cosmologger’a fatura düzenlemesi zorunludur. Gider pusulası kesimi ile doğabilecek masraflardan Blogger münhasıran sorumludur. Blogger, hak kazandığı şahıs firması olması halinde KDV dahil ürün bedelinin %5’i oranında, şahıs firması olmayanlara ise %5 – Stopaj oranındaki bedel üzerinden vergisi kesintilerinin yapılacağına ve bu tutarın Blogger adına, Cosmologger tarafından ilgili vergi dairesine yatırılacağına onay verdiğini ve peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. Blogger’ın Cosmologger tarafından ödenecek olan komisyon bedeline hak kazanabilmesi için İş Akışı’nda belirtilen bütün adımları harfiyen uygulaması ve bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uygun davranması gerekmektedir. Blogger, bu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin Ücrete hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Cosmologger tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. Cosmologger, Blogger tarafından sağlanan Içeriğin Cosmologger tarafından onaylanacağına, Içeriğin Blogger ve Cosmologger tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecralarında yayımlanması ve paylaşılması ile Ücrete hak kazanılacağına ilişkin hiçbir surette herhangi bir taahhüt altına girmemektedir ve/veya garanti vermemektedir.

11. Hesabın Güvenliği
11.1. Blogger Hesap bilgilerinin gizliliğinden ve Hesap üzerinden yapılan bütün iş ve işlemlerden münhasıran sorumludur. Hesabın diğer üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde kullanılması halinde, Blogger bu durumu derhal ve gecikmeksizin Cosmologger’a bu Sözleşmede yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi ile bildirmekle yükümlüdür. Hesaba yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması halinde, Blogger’ın uğrayabileceği bütün zararlardan Blogger münhasıran sorumlu olmakla beraber böyle bir durumda Blogger Cosmologger’a karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Cosmologger’ın veritabanına ve/veya Siteye kötü niyetli üçüncü kişi veya kişiler tarafından yapılacak herhangi bir siber saldırı sonucunda, Hesap bilgilerinin kötü amaçlı kişi veya kişilerin eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması veya kullandırılması halinde Cosmologger doğabilecek her türlü sonuçtan kısmen dahi olsa doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

11.2. Blogger’ın, şifresini unutması veyahut kaybetmesi durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Blogger’ın kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez.

11.3. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi tamamen Blogger’ın sorumluluğundadır. Blogger, Hesabını ve şifresini, başkasıyla paylaşmamak/başkasına devretmemek, kullandırmamak ve Hesabının güncelliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Blogger, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, kendisi haricinde bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geçirmeksizin ve en hızlı şekilde Cosmologger’a haber vermesi gerekmektedir. Blogger’ın rızasıyla ve/veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan Cosmologger sorumlu tutulmayacaktır. Blogger Hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişi ve/veya kişilerin kimliklerini Cosmologger’ın tespit etmekle yükümlü olmadığını, Cosmologger’dan bu yönde bir talepte bulunamayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Cosmologger’ın Teknik Problemlerden Sorumlu Olmaması
12.1. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamalar, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklananlar da dahil uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler, bozukluklar ve benzeri dış etkenler, tamir/bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, yanlış ve hatalı kullanım, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmetin verilmesinde ve/veya Siteye erişilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Cosmologger hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Hizmetin sağlanmasında ve/veya Siteye erişimde oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla v yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

12.2. Cosmologger gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmete ve/veya Siteye erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

13. Diğer Hükümler
13.1. Blogger İşbu Sözleşme’nin, Cosmologger ile arasında herhangi bir ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi oluşturmadığını bildiğini ve bunun bilincinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Blogger bu Sözleşme kapsamında Cosmologger’ın çalışanı, maaşlı personeli, işçisi ve/veya temsilcisi olmadığını ve tamamen bağımsız bir yüklenici olarak davrandığını ve bu çerçevede hareket ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Blogger Cosmologger’ın ve/veya Cosmologger’ın maaşlı çalışanı, personeli ve/veya işçisi olmadığından Cosmologger’a ve/veya Cosmologger’a karşı herhangi bir işçilik ücreti alacağı talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. Cosmologger tarafından bu Sözleşmede yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanılmasında gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir.

13.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri ise aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.5. Blogger, bu Sözleşmede belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, Cosmologger’ın önceden yazılı onayı olmaksızın devredemez. Blogger’ın bu maddeyi ihlal edecek şekilde bu Sözleşmedeki hak veya yükümlülüklerini devretme girişimi geçersiz olacak ve herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.

13.6. Blogger, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Cosmologger’ın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil ettiğini ve bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.7. İşbu Sözleşme Blogger’ın Siteye kayıt olması ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar yürürlükte kalmaya ve Cosmologger ve Blogger açısından bağlayıcı olmaya devam eder.

14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
14.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

14.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

15. Cosmologger ile İletişim
15.1. Cosmologger bu Sözleşme’ye dair kanuni her türlü bildirimi, kayıt esnasında Blogger’ın verdiği ve güncel tutmakla yükümlü olduğu elektronik posta adresine yapacaktır. Blogger’ın Sitede kayıtlı posta adresinin yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan Cosmologger hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Blogger, Cosmologger’ın Blogger’ın Siteye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından Blogger’ın Cosmologger’a bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Cosmologger’a gerekli izin ve onayı bu Sözleşme ile peşinen vermiş olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cosmologger, başvuru formunu dolduran kişilerin blogger iş birliği kaydını reddetme, iptal etme ve haber vermeksizin blogger iş birliği sözleşmesini değiştirme hakkını saklı tutar. Sözleşme değişikliğinin takibinden üye sorumludur. Güncel üye sözleşmesi https://www.cosmologger.com/cosmologger-sozlesmesi/ sayfasında sürekli olarak yayınlanmaktadır.

15.2. Blogger aşağıda belirtilen iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Cosmologger ile iletişime geçebilir.

Tüm Kategoriler